ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมยูเพลส
สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี