ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ โรงแรมยูเพลส
สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี